Lista aktualności Lista aktualności

KONKURS FOTOGRAFICZNY

Nadleśnictwo Jarosław serdecznie zaprasza uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz dorosłych do udziału w konkursie fotograficznym pod hasłem „Ludzie lasu”.

Organizatorem konkursu jest Nadleśnictwo Jarosław z siedzibą w Koniaczowie 1L, 37-500 Jarosław.

Hasło drugiej edycji konkursu fotograficznego Nadleśnictwa Jarosław to „Ludzie lasu". Proponowana tematyka zdjęć: praca w lesie, zawody związane z lasem, sadzenie lasu, wywóz drewna z lasu, pomiary drzew, turystyka i rekreacja w lesie, zbiór grzybów/ jagód i innych płodów runa leśnego,  łowiectwo.

Celem konkursu jest promocja polskich lasów oraz szerzenie wiedzy na temat gospodarki leśnej wśród młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Na prace konkursowe czekamy do 30.10.2014r.

Zadaniem uczestników jest nadesłanie maksimum 3 autorskich zdjęć. Format każdego zdjęcia na dłuższym boku powinien mieć wymiar minimalnie 1024 pikseli, maksymalnie 3000 pikseli.

Zdjęcia należy przesyłać na adres e-mailowy: jaroslaw@krosno.lasy.gov.pl w formie plików JPG. Każdy uczestnik do zdjęć powinien dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie www.jaroslaw.krosno.lasy.gov.pl

Laureaci I, II i III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe:

I miejsce – dysk zewnętrzny o pojemności 500GB,

II miejsce – statyw oraz pendrive 16GB,

III miejsce - pendrive 16GB.

Komisja konkursowa przyzna również wyróżnienia. Wyróżnieni autorzy otrzymają nagrody książkowe lub rzeczowe.

Zdjęcia laureatów oraz wyróżnionych uczestników zaprezentowane zostaną na pokonkursowej wystawie fotograficznej w Izbie Edukacji Leśnej Nadleśnictwa.

Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.jaroslaw.krosno.lasy.gov.pl

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać telefonicznie: Magdalena Wąsik, tel. 602-354-896. oraz pod adresem: magdalena.wasik@krosno.lasy.gov.pl

Materiały do pobrania