Lista aktualności Lista aktualności

ZAWODY DRWALI

3 sierpnia 2018 roku na terenie Leśnictwa Lichacze zorganizowane zostało szkolenie dla pracowników Służby Leśnej oraz pracowników Zakładów Usług Leśnych z zakresu prac związanych z pozyskaniem drewna.

W organizację szkolenia i zawodów zaangażowali się członkowie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa oraz członkowie Polskiego Towarzystwa Leśnego. W trakcie szkolenia zwrócono uwagę na najczęściej popełniane błędy podczas ścinki drzew, ich okrzesywania i przerzynki, a także na błędy związane z niewłaściwym przygotowaniem surowca oraz wynikającymi z nich reklamacjami u odbiorców drewna.

Szkolenie zostało połączone ze współzawodnictwem drwali w celu wytypowania jednego pilarza, który będzie reprezentował Nadleśnictwo Jarosław na Regionalnych Zawodach Drwali, które odbędą się 7 września 2018 r. na terenie Nadleśnictwa Kołaczyce.

W zawodach udział wzięło 12 pilarzy, którzy po wylosowaniu numerów przystąpili kolejno do ścinki drzew. Podczas konkurencji ocenie poddano: czas ścinki, odchylenie drzewa od palika, parametry pniaka (głębokość podcięcia, kąt podcięcia, szerokość zawiasy, wysokość progu) oraz przestrzeganie zasad BHP podczas całej konkurencji. Zwycięzcą zawodów został Pan Andrzej Szczepanek – pilarz pracujący w Leśnictwie Zapałów. II miejsce zajął Pan Leszek Kruń – pilarz pracujący w Leśnictwie Korzenica, natomiast III miejsce zajął Pan Mieczysław Pietryna – pilarz pracujący w Leśnictwie Surmaczówka.

Podczas szkolenia obecni byli również fundatorzy nagród dla zwycięzców oraz upominków dla uczestników: Pan Damian Dobrzyński z firmy Alt Sp.J. – dealer HUSQVARNA oraz Pan Ryszard Kutyła z firmy Profi-Tech – dealer STIHL.