Asset Publisher Asset Publisher

Zawody drwali szkolenie-inna formuła

Decyzją Nadleśniczego Nadleśnictwa Jarosław w dniu 14.07.2017roku na terenie Leśnictwa Zapałów zorganizowano szkolenie i współzawodnictwo drwali z zakresu prac związanych z pozyskaniem drewna pilarką spalinową oraz harwesterem. Pan Nadleśniczy Tadeusz Ogonowski wygłosił słowo wstępne i otworzył szkolenie.

Szkolenie powiązane było też z wyłonieniem najlepszego  pilarza , który reprezentował będzie Nadleśnictwo Jarosław  na Regionalnych Zawodach Drwali . Zawody odbędą się w sierpniu na terenie Nadleśnictwa Kolbuszowa.

Program szkolenia i współzawodnictwa obejmował;

1. Omówienie zagrożeń przy pracach pilarką oraz harwesterem

2. Organizację prac na powierzchniach z pozyskaniem ręcznym i maszynowym

3. Pozyskanie drewna w oparciu o zapisy certyfikacji gospodarki leśnej

4.Sposób wyznaczania drzew do usunięcia przy pozyskaniu maszynowym

5. Praktyczny pokaz bezpiecznej pracy pilarką spalinową połączony ze współzawodnictwem drwali przed planowanymi na sierpień 2017r Regionalnymi Zawodami Drwali

6. Podsumowanie szkolenia

        W szkoleniu udział wzięło 12 drwali z ZUL – i pracujących na terenie Nadleśnictwa Jarosław , pracownicy Nadleśnictwa oraz przedstawiciele firmy Stihl i Husqvarna.

        Najbardziej atrakcyjnym punktem szkolenia był pokaz pracy pilarką spalinową wykonany przez Zenona Sobolewskiego wielokrotnego lidera zawodów drwali w Nadleśnictwie  Jarosław, RDLP w Krośnie i innych zawodów o randze krajowej . Każdy z drwali mógł sprawdzić swoje umiejętności i znajomość przepisów BHP w stresowej sytuacji jaką jest współzawodnictwo.

 Praktyczny pokaz pracy pilarką obejmował ;

1. ścinkę drzew – pilarz obalał wyznaczone drzewo a następnie wszyscy gromadzili się wokół pniaka i omawiane były błędy jakie ewentualnie zostały popełnione ze szczególnym uwzględnieniem niebezpiecznych zachowań przy ścince drzew. Pierwsze drzewo ściął nasz mistrz Zenon Sobolewski który przekazywał pilarzom tajniki współzawodnictwa na szczeblu regionalnym i wyższym.

2.złożona przerzynka kłód –  posłużyła do wyłonienia naszego pilarza na Regionalne Zawody Drwali gdyż odbyła się zgodnie z regulaminem zawodów drwali. Współzawodnictwo w tej konkurencji wygrał Pan Andrzej Szczepanek  pracownik ZUL Wiesław Brzany  i to on będzie reprezentował  Nadleśnictwo na zawodach regionalnych.

3. obsługa techniczna pilarki  , w tym wymiana łańcucha tnącego. – można było się wykazać zdolnościami manualnymi.

Nasze szkolenie zaszczyciła swoją obecnością  Dyrektor RDLP w Krośnie Pani Grażyna Zagrobelna która wraz z Nadleśniczym  Tadeuszem Ogonowskim wręczyła biorącym udział w szkoleniu i współzawodnictwie nagrody ufundowane przez przedstawicieli firmy STIHL i HUSQVARNA.