Asset Publisher Asset Publisher

KONTAKT Z MEDIAMI

Osoby uprawnione do kontaktu z mediami

Wiesław Kruk - 602 759 236 email: wieslaw.kruk@krosno.lasy.gov.pl

Marcin Marszał - 602 344 631 email: marcin.marszal@krosno.lasy.gov.pl

Paweł Fus - 536 091 905 email: pawel.fus@krosno.lasy.gov.pl