Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Jarosław
Nadleśnictwo Jarosław
16 623 62 40
16 623 62 41

Koniaczów 1 L

37-500 Jarosław

Nadleśniczy
Tadeusz Ogonowski
166236242 3428121
Zastępca Nadleśniczego
Andrzej Sobota
166236246 3428311
Główny Księgowy
Mariusz Zych
166236249 3428611

Nadleśniczy

Jacek Zyga
Inżynier Nadzoru
Tel.: 166236244 3428219
Waldemar Jagieła
Specjalista d/s pracowniczych
Tel.: 166236243 3428131

Dział Gospodarki Leśnej

Damian Rębacz
Starszy Specjalista d/s Hodowli Lasu, Szkółkarstwa, Nasiennictwa i Zamówień Publicznych
Tel.: 166236252 3428314
Adrian Pyzik
Specjalista d/s Użytkowania Lasu, Urządzania Lasu i Łowiectwa
Tel.: 166236259 3428316
Wiesław Kruk
Specjalista d/s Lasów Niepaństwowych, Edukacji Leśnej
Tel.: 166236254 3428315
Janusz Dejniak
Starszy Specjalista SL d/s Markietingu
Tel.: 166236247 3428312
Marcin Marszał
Specjalista SL d/s Ochrony Lasu, Ochrony p.poż., Ochrony Przyrody
Tel.: 166236259, 3428316
Grzegorz Rydzik
Specjalista SL d/s Stanu Posiadania, Leśnej Mapy Numerycznej, Administrator SILP
Tel.: 166236251 3428313

Dział Finansowo-Księgowy

Teresa Warecka
Starsza Księgowa
Tel.: 166236256 3428612
Barbara Łach
Satrsza Księgowa
Tel.: 166236256 3428612
Urszula Tomaszewska
Starsza Księgowa - Kasjer
Tel.: 166236248 3428600
Krystyna Kiszka
Starsza Księgowa
Tel.: 166236256 3428612
Urszula Wisniewska-Dłuszyńska
Księgowa - Fakturowanie
Tel.: 166236255 3428673

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Kazimierz Szaganiec
Sekretarz
Tel.: 166236250 3428671
Rafał Rumak
Refernet ds. Administracji
Tel.: 166236253 3428672
Elżbieta Ścibor
Specjalista ds. Administracji
Tel.: 166236255 3428673
Katarzyna Olejarczyk
Sekretarka
Tel.: 166236240 3428100
Dozorcy, Kierowca, Sprzątaczka
Tel.: 166236258

Posterunek Straży Leśnej

Hubert Balicki
Komendant Straży Leśnej
Tel.: 166236245 3428221
Stanisław Piechota
Starżnik Leśny
Tel.: 166236245 3428221