Ogłoszenia Ogłoszenia

Powrót

KOMUNIKAT NADLEŚNICZEGO

KOMUNIKAT NADLEŚNICZEGO

Komunikat Nadleśniczego Nadleśnictwa Jarosław

Nadleśnictwo Jarosław informuje, że na podstawie obowiązującego  Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Jarosław na lata 2017-2026 zatwierdzonego przez Ministra Środowiska decyzją znak sprawy DL-I.611.76.2017 z dnia 03.10.2017 roku, na terenie Nadleśnictwa wykonywane są prace z zakresu pozyskania, hodowli oraz ochrony lasu. Każdego roku na stronie internetowej Nadleśnictwa zamieszczony zostanie załącznik z wykazem powierzchni na których, prace mogą być wykonywane przez cały rok, co oznacza że obowiązuje zakaz wstępu na podanych oddziałach (działkach), Szczegółową lokalizację wszystkich powierzchni można znaleźć w ogólnodostępnym, darmowym portalu www.bdl.lasy,gov.pl w zakładce „Lasy na mapach". Załącznik zawiera również numery ewidencyjne działek, których lokalizacje można odnaleźć w popularnym module mapowym www.geoportal.gov.pl